آراد دکـــور

تماس با ما

افتخارات و جوایز

نازلی معتمدی مدیریت محترم مجموعه آرادکور در کنفرانس‌ها و کنگره‌ها و نمایشگاه‌های مرتبط با صنعت مبلمان شرکت کرده است و جوایز و افتخارات بسیاری را کسب کرده است. سرکار خانم معتمدی چنیدن بار به عنوان بانوی مدیر نمونه انتخاب شده است.

مدارک و افتخارات

اجلاس سراسری جهادگران اقتصادی و امنیت سرمایه‌گذاری در مشاغل پر ریسک در سال 1401
تقدیرنامه
اولین همایش مدیران تاثیرگذار در اقتصاد کشور
گواهی آموزشی
اجلاس سراسری جهادگران اقتصادی و امنیت سرمایه گذاری در مشاغل پرخطر
گواهی آموزشی OXFORD
اجلاس سراسری جهادگران اقتصادی و امنیت سرمایه گذاری در مشاغل پرخطر
گواهی آموزشی NIKEcerf
اجلاس سراسری مدیران تاثیرگذار در اقتصاد
گواهی حضور در کنفرانس
اولین همایش مدیران تاثیرگذار در اقتصاد کشور
گواهی حضور در کنفرانس